piątek, 14 październik 2016 12:10

Rozpoczęcie współpracy z Orange Polska SA w zakresie rozbudowy sieci FTTH

W dniu 05.07.2016 r. FONBUD zawarł umowę ramową z Orange Polska, która zapewni spółce udział w ogólnopolskim programie rozwoju sieci FTTH (ang. fiber to the home) zaplanowanym przez operatora. Sieci FTTH są kolejnym etapem ewolucji, jaką w okresie ostatnich 25 lat przechodzą sieci stacjonarne. Bazują one na światłowodzie, do którego bezpośredni dostęp uzyskuje użytkownik końcowy. Umowa realizowana będzie w trybie zamówień „zaprojektuj i wybuduj". Oprócz budowy sieci FTTH zakres prac określonych umową obejmuje także realizację prac liniowych związanych z budową sieci stacjonarnych poza segmentem sieci FTTH.

Kontakt

fonbud
spółka akcyjna - sp.k.

Porozmawiaj

  •  +48 71 372 72 72
  •  fonbud@fonbud.com.pl