piątek, 11 wrzesień 2015 10:45

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - podsumowanie

Dnia 10. września 2015r. odbyło się w Lublinie uroczyste podsumowanie projektu pod nazwą „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Lubelskie”. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władzy rządowej, lokalnej władzy samorządowej, Operatora Infrastruktury oraz firm telekomunikacyjnych, w tym przedstawiciele spółki FONBUD. Podczas eventu wysłuchać można było prezentacji wygłaszanych na temat prowadzenia inwestycji, jej aspektów finansowych, roli samorządów lokalnych podczas realizacji przedsięwzięcia oraz walorów technologicznych powstałej sieci szerokopasmowej. Następnie odbyły się dwie dyskusje panelowe dotyczące współpracy operatorów sieci dostępowych z województwem lubelskim.

Generalnym wykonawcą zadania była hiszpańska firma  AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SAU, którego podwykonawcą w 2014r. został FONBUD.Łącznie wybudowano ponad 2900 km długości sieci światłowodowej na terenie 189 gmin. FONBUD odpowiadał za realizację projektu w trzech z 14 wyznaczonych obszarów inwestycyjnych: chełmskim, parczewskim i hrubieszowskim i  wybudował na ich terenie sieć o łącznej długości 618,7 km.
http://szerokopasmowe.lubelskie.pl/podsumowalismy-lubelski-projekt-szerokopasmowy/

Kontakt

fonbud
spółka akcyjna - sp.k.

Porozmawiaj

  •  +48 71 372 72 72
  •  fonbud@fonbud.com.pl