Nota prawna

Zawartość niniejszej strony internetowej jest własnością spółki działającej pod firmą Fonbud spółka akcyjna – spółka komandytowa (zwaną dalej Fonbud) z siedzibą we Wrocławiu i chroniona jest przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Informację umieszczone na tej stronie internetowej nie są wiążące, ich umieszczenie ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

Wszelkie nazwy, znaki graficzne oraz znaki handlowe oraz dane techniczne, a także fotografie wykorzystane stanowią są zastrzeżone i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

Informacja handlowa zamieszczona na stronie internetowej nie stanowi oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Fonbud zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronie internetowej w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.

Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej Fonbud pozostają do dyspozycji użytkowników wyłącznie w celach informacyjnych. Wszelkie informacje są dokładnie sprawdzane, ale mimo najwyższej staranności Fonbud nie udziela gwarancji dokładności czy zupełności takich informacji. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność oraz ryzyko związane z podejmowaniem decyzji na podstawie informacji pozyskanych ze strony internetowej Fonbud. Odpowiedzialności Fonbud z tytułu opisanego powyżej jest wyłączona, spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej.

Wszelkie prawa do całej zawartości strony internetowej są chronione prawem własności intelektualnej i prawem autorskim, nie mogą być kopiowane, przetwarzane i modyfikowane w całości lub w części w celach komercyjnych ani też udostępniana osobom trzecim bez uprzedniej zgody Fonbud uzyskanej w formie pisemnej. Wykorzystywanie bez upoważnienia jakichkolwiek materiałów zamieszczonych może stanowić naruszenie praw autorskich.

Kontakt

fonbud
spółka akcyjna - sp.k.

Porozmawiaj

  •  +48 71 372 72 72
  •  fonbud@fonbud.com.pl