Aktualności

Zapraszamy do wzięcia udziału w zapytanie ofertowym nr 1/1.4.A RPOWD/2017 dotyczącym projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Tytuł projektu: "Przygotowanie przedsiębiorstwa FONBUD SPÓŁKA AKCYJNA - SP.K. do ekspansji zagranicznej poprzez opracowanie kompleksowej długoterminowej Strategii biznesowej i Planu rozwoju eksportu, na wybranych rynkach unijnych i poza unijnych".

Oferty składać można w formie elektronicznej na nasz adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie papierowej (pocztą, osobiście lub przez kuriera).
Termin składania ofert upływa 16 sierpnia 2017 r. o godzinie 16:00.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami należy pobrać z poniższych linków.

Zapytanie ofertowe nr 1-1.4.A

Załączniki nr 2 i 3 do zapytania ofertowego

Wyniki zapytania ofertowego nr 1-1.4.A

W dniu 05.07.2016 r. FONBUD zawarł umowę ramową z Orange Polska, która zapewni spółce udział w ogólnopolskim programie rozwoju sieci FTTH (ang. fiber to the home) zaplanowanym przez operatora. Sieci FTTH są kolejnym etapem ewolucji, jaką w okresie ostatnich 25 lat przechodzą sieci stacjonarne. Bazują one na światłowodzie, do którego bezpośredni dostęp uzyskuje użytkownik końcowy. Umowa realizowana będzie w trybie zamówień „zaprojektuj i wybuduj". Oprócz budowy sieci FTTH zakres prac określonych umową obejmuje także realizację prac liniowych związanych z budową sieci stacjonarnych poza segmentem sieci FTTH.

W lipcu 2016r. FONBUD zakończył realizację pilotażowego projektu zakładającego podłączenie szkół oraz innych placówek edukacyjnych do szerokopasmowego Internetu na zlecenie Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej. Z racji pilotażowego charakteru zadania, objęło ono swoim zakresem jedynie kilkanaście szkół na terenie województwa mazowieckiego, a realizacja zajęła zaledwie cztery miesiące podczas których zaprojektowano przebieg trasowy oraz wykonano kablowe linie światłowodowe zapewniając wybranym placówkom dostęp do Internetu o bardzo wysokiej przepustowości.

Realizacja Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej została podsumowana na uroczystym spotkaniu zorganizowanym 3. marca przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele strony zamawiającej, wykonawców, operatora oraz lokalnej władzy samorządowej. Wśród prelegentów byli m.in. Członek Zarządu Województwa Śląskiego Kazimierz Karolczak oraz Dyrektor Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Eugeniusz Romański.

Kontakt

fonbud
spółka akcyjna - sp.k.

Porozmawiaj

  •  +48 71 372 72 72
  •  fonbud@fonbud.com.pl