poniedziałek, 14 marzec 2016 09:50

Zakończenie Projektu Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa

Realizacja Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej została podsumowana na uroczystym spotkaniu zorganizowanym 3. marca przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele strony zamawiającej, wykonawców, operatora oraz lokalnej władzy samorządowej. Wśród prelegentów byli m.in. Członek Zarządu Województwa Śląskiego Kazimierz Karolczak oraz Dyrektor Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Eugeniusz Romański.

Realizowaną na zlecenie Województwa Śląskiego sieć podzielono na dwie części: północną  o długości 252 km, obejmującą swoim zasięgiem m.in. Tarnowskie Góry, Lubliniec i Częstochowę, oraz południową, która ma 203 km długości i łączy takie miasta jak Tychy, Bielsko-Biała, Żywiec, Cieszyn i Racibórz. FONBUD, jako generalny wykonawca części południowej wykonał prace projektowe oraz budowlane. Podczas realizacji przedsięwzięcia należało uwzględnić charakter obszaru inwestycyjnego: skomplikowany geologicznie, górski teren, z  miejscami trudnodostępnymi ze względu na specyfikę lokalnego przemysłu.  Dodatkowo, konieczne było przekroczenie trasą sieci kilkadziesiąt cieków, torów kolejowych oraz innych obiektów infrastruktury technicznej i drogowej. Takie warunki terenowe wymagały wykorzystania technologii przewiertów i przecisków, które miejscami pokryły do 70% poszczególnych tras.

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa ma spajać dotychczas zrealizowane lokalne sieci szerokopasmowe, a zarazem stanowić podstawę przyszłych inwestycji w sieci dostępowe. Wybrany przez Województwo operator odpowiadać będzie za jej dalszy rozwój świadcząc usługi hurtowe dla innych, obecnych na rynku operatorów telekomunikacyjnych.   

Mapa ŚRSS

Kontakt

fonbud
spółka akcyjna - sp.k.

Porozmawiaj

  •  +48 71 372 72 72
  •  fonbud@fonbud.com.pl