czwartek, 01 październik 2015 10:46

Zakończenie budowy sieci GSM-R na trasie kolejowej Kunowice- Terespol

Pod koniec września zakończył się projekt budowy infrastruktury systemu GSM-R na linii kolejowej E 20/C-E 2 korytarz F na odcinku Kunowice- Terespol wykonywany na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych. Na ponad 855-kilometrowym odcinku łączącym wschodni kraniec Polski z zachodnim, zaprojektowano, a następnie wybudowano sieć GSM-R (Globalnego Systemu Radiokomunikacji Ruchomej), dostarczając sprzęt niezbędny do jej funkcjonowania. Dzięki zaadaptowanym na potrzeby kolei rozwiązaniom sieci komórkowych, sieć GSM-R umożliwi obustronną komunikację głosową oraz transmisja danych niezbędnych do usprawnienia funkcjonowania kolei. Wybudowana sieć GSM-R pozwoli także na dopasowanie się polskich kolei do ERTMS (Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym). Dzięki temu upłynniony zostanie także przekroczenia przez pociągigranic kraju.

Głównymi wykonawcami kontraktu były spółki Kapsch Carrier Com i Torpol SA. Natomiast FONBUD, jako podwykonawca, zrealizował dwa odcinki sieci: od Poznania Antoninka do Poznana Górczyna oraz w okolicy Kutna. Prace prowadzono na terenach wysoce zurbanizowanych, z bogatą infrastrukturą kolejową, co uniemożliwiało wykorzystanie sprzętu jeżdżącego. Prace prowadzono metodą ręcznych wykopów, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia istniejącej infrastruktury. Ciężkie warunki terenowe i techniczne trudności sprawiły, że FONBUD, jako jedyna firma, podjęła się wybudowania sieci na tych odcinkach. Łącznie, od marca do września 2015r. FONBUD wybudował ponad 77km sieci GSM-R układanej po obu stronach torów.
Obejrzyj film PKP PLK o inwestycji.

Kontakt

fonbud
spółka akcyjna - sp.k.

Porozmawiaj

  •  +48 71 372 72 72
  •  fonbud@fonbud.com.pl