RODO - klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla klientów
Fonbud Spółka Akcyjna – Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu
w zakresie przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych od osób, których dane dotyczą

 1. W związku z pozyskaniem Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:
 2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fonbud Spółka Akcyjna – Spółka komandytowa
  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Redycka 71, 51-169 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000523565 zwana dalej: „Administratorem”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: FONBUD Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Redycka 71, 51-169 Wrocław; na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonując pod numer: +48 (71) 372 72 72.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a więc przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia umowy, w razie zainteresowania Pana/Pani naszą ofertą, lub do wykonania umowy już zawartej.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy.
 5. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia oraz realizacji umowy.
 6. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 5 lat od dnia rozwiązania Umowy.
 8. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych, czyli podmiotami, którym możemy ujawnić (udostępnić) Pana/Pani dane osobowe, mogą być organy administracji publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów administracji publicznej oraz organy wymiaru sprawiedliwości, podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu oraz inne zaufane podmioty współpracujące z nami, jeśli będzie to konieczne, dla realizacji celów w których przetwarzamy dane osobowe, tj. w szczególności firmy księgowe, kancelarie prawne, dostawcy usług informatycznych, takich jak poczta e-mail, Poczta Polska, firmy kurierskie.
 9. Administrator zamierza/nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do Pana/Pani trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 11. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Kontakt

fonbud
spółka akcyjna - sp.k.

Porozmawiaj

 •  +48 71 372 72 72
 •  fonbud@fonbud.com.pl