Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa

Założeniem projektu pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" było usunięcie z mapy województwa tzw. białych plam - miejsc, do których nie docierał Internet szerokopasmowy. Pokrycie Dolnego Śląska siecią światłowodów przybliżyło mieszkańcom dostęp do usług medialnych na wysokim poziomie, którzy dotychczas nie mieli możliwości podłączenia do sieci szerokopasmowej. Podczas realizacji DSS wykorzystano technologię w skali mikro, aby zminimalizować inwazyjność prowadzonych prac, zachowując jednocześnie możliwość szybkiej transmisji danych. Obecnie wykorzystywany jest jedynie 1 z 7 otworów ułożonej mikrokanalizacji, co otwiera szerokie perspektywy na dalszy rozwój sieci szerokopasmowych w regionie.

Dodatkowe informacje

  • Termin rozpoczęcia: 2012
  • Termin zakończenia: 2015
  • Wartość (brutto): Ponad 100 000 000 zł
  • Długość sieci: Ponad 1600km
  • Długość kabla: Ponad 1700km
mapa google
  • Zleceniodawca: Województwo Dolnośląskie

Kontakt

fonbud
spółka akcyjna - sp.k.

Porozmawiaj

  •  +48 71 372 72 72
  •  fonbud@fonbud.com.pl