Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Lubelskie

Budowa sieci szerokopasmowej w Województwie Lubelskim wchodzi w skład szerszego przedsięwzięcia obejmującego 5 wschodnich województw Polski. To największa w historii inwestycja realizowana przez Samorząd Województwa Lubelskiego, dzięki której powstanie infrastruktura szerokopasmowa, umożliwiająca stały dostęp do Internetu. Sieć Internetu szerokopasmowego obejmie rejony, gdzie dotychczas dostęp do stałych i szybkich łączy internetowych był mocno utrudniony lub wręcz niemożliwy. Generalnym wykonawcą zadania jest hiszpański podmiot, którego podwykonawcą jest FONBUD. Całkowity zakres zadania inwestycyjnego wynos blisko 3000 km długości sieci światłowodowej i obejmuje 189 gmin. Spółka FONBUD odpowiada za realizację ponad 600 km sieci w trzech powiatach: chełmskim, parczewskim i hrubieszowskim.

Dodatkowe informacje

  • Termin rozpoczęcia: 2014
  • Termin zakończenia: 2015
  • Wartość (brutto): Powyżej 40 000 000 zł
  • Długość sieci: Ponad 600km
  • Długość kabla: Ponad 600km
mapa google
  • Zleceniodawca: Województwo Lubelskie
  • Generalny wykonawca: ALDESA

Kontakt

fonbud
spółka akcyjna - sp.k.

Porozmawiaj

  •  +48 71 372 72 72
  •  fonbud@fonbud.com.pl