Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa

W ramach realizacji Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, działająca przy spółce FONBUD pracownia projektowa odpowiadała za wykonanie całego zakresu prac projektowych.  Zgodnie z koncepcją Inwestora, znaczna część z ponad 1600 km tras sieci  przebiegała wzdłuż trakcji kolejowych. Koncentracja na jednym zarządcy terenami przez które przebiegała inwestycja, znacznie usprawniła proces uzganiania. Pozwoliło to także na obniżenie stawek za umieszczanie w ziemi infrastrusktury. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zaprojektowana sieć jest unikalna w skali kraju.

Dodatkowe informacje

  • Termin rozpoczęcia: 2012
  • Termin zakończenia: 2015
  • Wartość (brutto): Ponad 11 900 000 000 zł
  • Długość sieci: Ponad 1600 km
  • Długość kabla: Ponad 1700 km
mapa google
  • Zleceniodawca: Województwo Dolnośląskie

Kontakt

fonbud
spółka akcyjna - sp.k.

Porozmawiaj

  •  +48 71 372 72 72
  •  fonbud@fonbud.com.pl