PŁUGOUKŁADANIE

Płużenie jest alternatywą dla prowadzenia prac tradycyjnymi metodami rozkopowymi na terenach nieuzbrojonych, nisko zurbanizowanych. Dzięki wykorzystaniu pługoukładacza, podczas umieszczania rurociągu bezpośrednio w ziemi maksymalnie ogranicza się ingerencję w teren.

Lemiesz maszyny przecina glebę, a następnie w powstałym wykopie przez prowadnicę umieszczana jest rura wraz z taśmą ostrzegawczą. Maszyna porusza się wzdłuż wyznaczonej trasy układając kolejne metry rurociągu w powstałym korycie, zasypywanym przez naruszoną lemieszem glebę.

Metoda ta pozwala na prowadzenie prac wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz przez tereny rolnicze, nie powodując znacznych strat.

FONBUD wykorzystuje w swojej pracy obecnie pługoukładacz Vermeer XTS 1250.

  • XTS1250_Action1
  • XTS1250_Action2
  • XTS1250_Action3

Kontakt

fonbud
spółka akcyjna - sp.k.

Porozmawiaj

  •  +48 71 372 72 72
  •  fonbud@fonbud.com.pl